Search This Blog

Sabtu, 06 Maret 2010

Mengenal Sifat Manusia

Post a comment

Di era globalisasi ini, pada saat selangkah lagi kita akan menempuh Millenium III, dunia kita semakin mendekati zaman akhir. Manusia semakin brutal, segala sesuatu yang hak dan bathil kian nampak serupa. Berbagai watak baru manusia muncul sejalan dengan kemajuan zaman.
Bermula dari situlah, penulis ingin mencoba menyajikan semacam uraian mengenai karakter, watak seseorang untuk menambah cakrawala kita bersama.

Tipe orang yang menginginkan sesuatu yang lebih
Wataknya:
1.Giat bekerja, sanggup memberantas kesukaran yang dihadapi.
2.Mempunyai rasa simpati dan anti pati yang berlebihan terhadap seseorang.
3.Tidak mudah percaya kepada orang.
4.Memperjuangkan kepentingan diri pribadi atau orang lain dengan penuh semangat.
5.Mempunyai kesanggupan memimpin orang-orang di sekitarnya dan menjadi pemimpin yang ditakuti dan tidak dicintai oleh mereka.
6.Mempunyai kepercayaan yang kuat dengan ideologinya sendiri.
7.Gemar berpuasa.

Tipe orang yang berhati keras
Wataknya :
1.Tidak berpendirian (plin-plan)
2.Berusaha untuk dihargai orang lain.
3.Cepat dalam berfikir dan bertindak.
4.Mempunyai sifat egois yang tinggi.
5.Suka menyombongkan diri dan mengejar kehormatan.

Tipe orang sentimental
Wataknya :
1.Pemalu dan suka menyendiri.
2.Mengkritik diri sendiri.
3.Kurang percaya diri atas kemampuannya.
4.Bersifat tertutup pada orang lain.
5.Mudah putus asa dalam menghadapi masalah.

Tipe orang yang mudah gugup (Nervous)
Wataknya :
1.Gemar kesenangan dan mendapat pujian.
2.Suka menarik perhatian orang banyak.
3.Suka berbuat yang aneh-aneh dan dibuat-buat.
4.Lagaknya pemberani meski tidak berani.
5.Pikirannya tidak logis dan obyektif.

Tipe orang yang tenang
Wataknya :
1.Hidup teratur, henat, suka menabung, dapat dipercaya.
2.Lemah dalam berpikir.
3.Teguh pendiriannya.
4.Tenang dan tidak mudah heran.
5.Suka berdiam diri dirumah.
6.Tahan bekerja tetapi menonton.

Tipe orang yang kekanak-kanakan.
Wataknya :
1.Gembira, rajin, suka menolong orang lain, dan suka dipuji.
2.Pilih kasih dan tidak dapat dipercaya.
3.Suka membicarakan keistimewaan diri sendiri dan orang lain.
4.Di dalam jiwanya tidak ada keseimbangan (bersifat kekanak-kanakan).

Tipe orang apatis.
Wataknya :
1.Tidak kreatif dan mempunyai kesungguhan hati dalam pekerjaan.
2.Hatinya tertarik kepada kebiasaan lama.
3.Tidak baik menjadi pemimpin.
4.Jarang mempunyai sahabat karib.
5.Bersifat kikir.

Tipe orang amorf (tanpa bentuk)
Wataknya :
1.Bersifat malas dalam bekerja.
2.Suka pada kenikmatan dan pujian.
3.Ingin mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.
4.Tidak mempunyai minat kepada berbagai hal.
5.Kesenian yang menarik hatinya hanyalah musik.


Sumber : http://vanxvanx.blogspot.comPosting Komentar

FB Comments